ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1. Az Általános Szerződési Feltételekről

1.1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Debreczeni Gergő e.v, kereskedelmi ügynök, mint közvetítő szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett jomelegotthon.hu weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
1.2. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
1.3. A szerződés nyelve: magyar

2. Az oldal üzemeltetője, termékforgalmazója és a tárhely-szolgáltatója

2.1.1. Weboldal: jomelegotthon.hu (továbbiakban Weboldal)

A weboldalt az EUROVILL PROFI Kft .
Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 12/B.
Telephely: 1139 Budapest, Fáy u.12/B.
Adószám: 10789788-2-43 
Cégjegyzékszám: 01-09-907121
Képviselő neve: Horváth Pál - ügyvezető
Telefonszám: +36 1 370 4373
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84892/2015.


(továbbiakban Forgalmazó) megbízásából

Debreczeni Gergő e.v.
Székhely: 8600 Siófok, Bimbó u.54.
Adószám: 60640578-2-34
Vállalkozói nyilvántartási szám: 21861684
E-mail címe: info@jomelegotthon.hu
Telefonszáma: +36 20 976 7240
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86060/2015


(továbbiakban Üzemeltető) üzemelteti.

2.1.2. A tárhely-szolgáltató adatai:
MediaCenter Hungary Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u.3. II/6.
Adószám: 13922546-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-114492

Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
Telefonszám: +36 76 506 618
Honlap: www.mediacenter.hu
Email: mediacenter@mediacenter.hu


(közreműködő futárszolgálat adatai)

2.1.3 Futárszolgálat adatai

"FámaFutár"

Fáma First Kft.
Székhely cím: 1194 Budapest, Viola u. 38.
Levelezési cím: 1183 Budapest, Akadály u. 15.
Adószám: 11678526-2-43
Email: info@famafutar.hu
Telefonszám: +36 20 347 3107
Honlap: https://famafutar.hu

3. Alapvető rendelkezések


3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

4. Hatály, az ÁSZF módosítása

4.1. Jelen ÁSZF rendelkezési 2018. január 1-től hatályosak, határozatlan ideig.
4.2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen Általános szerződési Feltételeket bármikor módosítsa, vagy új Általános Szerződési Feltételeket léptessen hatályba. A módosításokat a Weblapon történt kihelyezését követően létrejött egyedi szerződésekre kell alkalmazni.


5. A Weboldal, mint szerzői jogi mű

5.1. A Weboldalon megjelenő anyagokat, adatokat, fotókat, szövegeket a szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, lementése, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag a Weboldal Üzemeltetőjének előzetes, írásbeli engedélyével történhet.


6. Rendelkezésre állás

6.1. A Weboldal tárhely szolgáltatója közel 99%-os rendelkezésre állást biztosít. Ezek az adatok nyilvánosak és ellenőrizhetők a http://www.mediacenter.hu/muszaki.php  weboldalon.
6.2.  Műszaki információkkal (telefon, e-mail) munkanapokon 8 és 20 óra között állunk ügyfeleink rendelkezésére.


7. Adatkezelési szabályok

7.1. A Weboldal Üzemeltetője a tudomásra jutott személyes adatokat csak ügyfélkapcsolat keretein belül, információadás céljából kezeli.
7.2. Az adatkezelesi tájékoztató a http://jomelegotthon.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek-es-adatvedelmi-tajekoztato.html címen érhető el és a http://jomelegotthon.hu/aszf_es_adatkez.pdf címről tölthető le .pdf formátumban.


8. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

8.1. A Weboldalon az EUROVILL PROFI Kft. által forgalmazott elektromos fűtőtestekről, fűtőkábelekről találhatók információk. A megjelenített termékek iránti érdeklődés esetén a Weboldal Üzemeltetője információkat ad telefonon, e-mailben vagy a megfelelő online chat kitöltésével.
8.2. Személyes vásárlásra a cég telephelyén: 1139 Budapest, Fáy u. 12/B. szám alatt van lehetőség. A weboldalon a termékek ára tartalmazza a 27%-os Áfát. A feltüntetett árak tartalmazzák a házhozszállítási, illetve a csomagolási díjat.
8.3. A Weboldalon részletesen feltüntetjük a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítünk meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
8.4. A Weboldalon megjelenített termékekkel kapcsolatos tanúsítványok, megfelelési nyilatkozatok, forgalomba hozatali engedélyekkel stb.. kapcsolatban a Felhasználó az EUROVILL PROFI  Kft-hez, mint forgalmazóhoz fordulhat.9. Rendelés menete

9.1. A Weboldal üzemeltetője kereskedelmi ügynök (közvetítő). Ez azt jelenti, hogy Forgalmazó nevében és javára közvetít szerződéseket. Ennek értelmében a vásárlói szerződés Ön és a Forgalmazó között jön létre a következők szerint.
9.2. A Weboldal Üzemeltetője információkat ad a Weboldalon megjelenített termékekről. Az Ön szerződési (vásárlási) szándékát vagy az ezzel kapcsolatos érdeklődését (árajánlat kérését) közvetíti a Forgalmazó felé.
9.3. Ezután forgalmazó felveszi Önnel a kapcsolatot, egyezteti a kiszállítás napját és a futárszolgálattal elküldi Önnek a megvásárolandó terméket.
9.4. Ön, e-mailben, telefonon, online chaten jelezheti megrendelési szándékát, kérheti a megrendelés törlését, vagy az esetleges adatbeviteli hibák javítását.
9.5. Ha a weboldalon keresztül Megrendelést küld a Forgalmazóhoz, a Megrendelést a Forgalmazó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja. Ezzel létrejön Ön és az EUROVILL PROFI Kft. között a távollévők közötti szerződés. A Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Forgalmazóhoz, illetve Önhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben e visszaigazolás az Ön megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, Ön mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
9.6. Forgalmazó a megrendelt árukat kiszállítja Önnek. Ön, a megvásárolni kívánt árú ellenértékét a kiszállítás alkalmával utánvéttel, vagy a Forgalmazó felé jelzett, majd emailben elküldött díjbekérőn szereplő adatokkal átutalással is rendezheti. Ez esetben a Forgalmazó, csak az ellenérték bankszámlára történő beérkezése után küldi el Önnek az árut.


10. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

10.1. A Weboldal Üzemeltetője mint közvetítő szolgáltató megrendelési szándékát közvetíti a Forgalmazó felé.


11. Elállás joga

11.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Ön, a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
11.2. Az elállás szándékát a lehető leghamarabb jeleznie kell az Üzemeltető vagy a Forgalmazó elérhetőségein. A termék árát azonnal, de legkésőbb 14 napon belül visszautaljuk.


12. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

12.1. Személyes bejelentés. Ön bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét az EUROVILL PROFI Kft.-telephelyén 1139 Budapest, Fáy u. 12/B.) Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
12.2. A vásárló nevét, címét, a termék megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, a kifogás rendezésének módját. Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.
12.3. Írásban történő bejelentés. Ön bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (EUROVILL PROFI Kft.) vagy az üzemeltetőnek (Debreczeni Gergő e.v) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (titkarsag@eurovill.com vagy info@jomelegotthon.hu). Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: a vásárló nevét, címét, a termék megnevezését, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.


13. Vegyes rendelkezések

13.1. Minden egyéb, nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.
13.2. Üzemeltető, Forgalmazó és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék illetékességét.


14. További információk

14.1. Jelen ÁSZF és adatvédelmi tájékoztató letölthető az alábbi linkről: http://jomelegotthon.hu/aszf_es_adatkez.pdf

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelésről

1.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) szerint: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Az adatkezelés elvei

2.1. A Weboldal Adatkezelője tiszteletben tartja az Ön személyes adatainak védelmét biztosító jogait. Jelen Adatvédelmi tájékoztató tanulmányozása után Ön eldöntheti, hogy mely adatait kívánják megadni Weboldalunkon.
2.2. A Felhasználók adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmazza a Weboldal Adatkezelőjét, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa.

3. Az adatkezelés célja

3.1. Jelen adatkezelési tájékoztatóval összefüggésben az Ön önkéntesen megadott adatait a következő célok megvalósulásának érdekében kezeljük:

3.1.1. Szerződés előkészítése és ügyfélkapcsolat céljából,

4. Az adatkezelés jogalapja

4.1. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

5. Az érintettek köre

5.1. A http://jomelegotthon.hu weboldalon bármilyen önként megadott adat.

6. Az érintettekre vonatkozó adatok leírása

6.1. A Weboldalra érkező Látogatókról, akik nem járultak hozzá személyes adataik kezeléséhez, az oldal helyes működése érdekében - időnként és kizárólag - nem személyes adatokat rögzíthet a személytől független, anonim látogatottsági adatokat mérő Google Analytics statisztikai szoftver.
6.2. A Weboldal működése ún. cookie-k használatát igényelheti. Amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. Ezek használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja, a cookie-kat bármikor szabadon törölheti.
6.3. A Weboldalra ügyfélkapcsolati célból látogatók részére promóciós üzeneteket nem küldünk, adataikat csupán a szerződéskötés előkészítése céljából kezeljük, a szerződés létrejötte után azonnal töröljük.

7. Az adatok forrása

7.1. Az adatok forrása az Érdeklődők és az Ügyfelek önkéntes adatközlése.

8. A továbbított adatok fajtáját, címzettje és a továbbítás jogalapja

8.1. Az Üzemeltető személyes adatot az Eurovill Profi Kft felé továbbít. Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-84892/2015.

9. Az adatkezelő

9.1. Az adatkezelő:

Debreczeni Gergő e.v. 
Székhely: 8600 Siófok, Bimbó u.54.
Adószám: 60640578-2-34
Nyilvántartási szám: 21861684
E-mail címe: info@jomelegotthon.hu
Telefonszáma: +36 20 976 7240
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86060/2015

10. Adattovábbítási nyilvántartás

10.1. Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatot Eurovill Profi Kft felé továbbítja. Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-84892/2015. Eurovill Profi Kft adatkezelési tájékoztatója az alábbi internetcímen / URL címen érhető el: http://eurovill.com/adatkezelesi-tajekoztato/

11. Az érintettek jogai és érvényesítésük

11.1. Ön kérelmezheti az adatkezelőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
11.2. Az Ön kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Ön személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
11.3. Ön nyilatkozatot tehet, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérheti. A nyilatkozatot az Adatkezelő elérhetőségein tehet (lásd fent). A nyilatkozat megérkezése után az Ön adatait azonnal, de legkésőbb 10 munkanapon belül töröljük.
11.4. Ha Ön nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
11.5. Az Ön jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

12. További információk

12.1. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)
12.2. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Weboldal oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető, és az http://jomelegotthon.hu/aszf_es_adatkez.pdf címről bármikor letölthető.

Kelt: Budapest 2018.01.01.